Sagt om mig

Denna sammanställningen baseras på anonyma svar från kunder i Mars 2023

”Med sin passion för agila arbetssätt kombinerar Paul kreativitet med analys och med nytänkande skapar han struktur ur kaos och hittar ovärderliga lösningar.

Paul är passionerad för agil arkitektur och med struktur, driv och nytänkande går han utöver det som förväntas för att nå gemensamma mål och levererar bästa möjliga resultat. Han har en unik förmåga att kombinera kreativitet med sin analytiska förmåga och hittar de praktiska lösningarna. Han tar ofta lead i komplicerade projekt och är en utmärkt ledare som man vänder sig till vid problem eftersom han oftast har svaren baserade på fakta och han får medarbetare att växa.

Pauls kreativitet är en av hans största styrkor och han kommer med nya angreppssätt som kan vara ovärderliga för en kund. Med sitt förtroendeingivande sätt ställer han de avgörande frågorna för att förstå nuläge och önskat läge och han vet hur man arbetar agilt i ett effektivt företag. Paul är modig och prestigelös, han löser det som inte fungerar och skapar struktur ur kaos. Han går utöver det tekniska och arbetar med människan och organisationen, han är en ledare som skapar ledare.”

Sammanställningen baseras på anonyma svar från kunder i Mars 2023 analyserat av Per Frykman – Grundare av Reputation Mastery™ – ✉ per@reputationmastery.se