Mitt Arbetssätt

Vad jag gör

Föreställ dig en brygga mellan två sidor av en verksamhet, där den ena sidan är affärsutveckling och det andra är IT. Ibland behövs den inte, men ofta finns det ett gap mellan business och IT. Jag är bryggan som hjälper mina kunder att uppnå affärsmässighet i hela organisationen och skapa en agil miljö som funkar för alla.

För att möjliggöra affärsagilitet i en organisation behövs både organisatorisk agilitet och systemagilitet. Det är viktigt att båda delarna förstår varandra och kan supportera varandra på ett optimalt sätt för att nå resultat. Därför arbetar jag med hela värdekedjan, för att underlätta verklig organisatorisk smidighet. Jag ser till att det finns tydlig vägledning både för teamen och resten av organisationen, så att en önskad arkitektur uppnås. Rent konkret kan det handla om: att hjälpa business sidan att äga sin process, ha koll på hur den ser ut, vilka moment som tar längst tid, var flaskhalsarna finns, var ineffektiviteterna finns. Och därmed också säkerställa hur kvaliteten ser ut.

Min bakgrund

Jag har arbetat inom mjukvarubranschen i över 25 år, först som utvecklare och sedan som enterprise arkitekt. Jag har haft förmånen att redan från början navigera i hela värdekedjan inom organisationer, vilket har gett mig en förståelse för olika målsättningar och prioriteringar som olika delar av en verksamhet måste tackla. Det är de insikterna, tillsammans med min kunskap och erfarenhet inom både drift, förvaltning och utveckling inom IT som jag nu nyttjar i min coachning, mentorskap och facilitering. Jag är certifierad SAFe- och Togaf-arkitekt, certifierad SAFe SPC och utbildad coach.

Jag har arbetat mycket med säkerhets- och processimplementeringar och har haft en ledande roll i både IS0 9001 och ISO 27001 certifieringar.